Søk

Styret

Styret

Wenche S. Hatlestad
LEDER
Tlf:95772765
E-post:styreleder@lungegaardens-musikkorps.no
Gunn Ingfrid Sæle
NESTLEDER/KORPSLEDER
Tlf: 95857787
E-post:gunnisale@hotmail.com
Kristin Riple 
KASSERER
Tlf: 48162525
E-post:kasserer@lungegaardens-musikkorps.no
Hanne Bøhn Andreassen
SEKRETÆR
Tlf:  95770697
E-post:hanne.boehn@gmail.com
Helge Kolstad
STYREMEDLEM
Tlf: 90362360
E-post:helge-ko@online.no
Petter Bjørge 
STYREMEDLEM
Tlf: 45600731
E-post:petterbs@gmail.com
MATERIALFORVALTER
Tlf:
E-post:
REVISOR
Tlf:
E-post:
Eirik Gjerdevik 
DIRIGENT
Tlf:
E-post:
Driftes av Styreportalen AS